На Собранието на акционери на Жито Полог АД Тетово што се одржа на ден 20.11.2018 година со почеток во 12.00 часот во седиштето на Друштвото, ул.Маршал Тито бр.134, беа донесени следните одлуки:

  1. Одлука за избор на претседавач.
  1. Одлука за избор на бројач на гласови .
  1. Одлука за измена на Статутот на Жито Полог АД Тетово.
  1. Одлука за отповикување-разрешување на членовите на Одборот на директори на Жито Полог АД Тетово.
  1. Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Жито Полог АД Тетово.